Oppfølging fra kreftsykepleier og/eller palliativ sykepleier i kreftomsorgsteamet, er et tilbud til pasienter med kreft og deres pårørende uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.

Kreftomsorgsteamet jobber helhetlig i forhold til informasjon, symptomlindring, koordinering, behandling, omsorg og støtte. Ofte i tett samarbeid med øvrige kommunale tjenester, sykehus og fastlege.
 

Hva kan kreftsykepleier gjøre for deg og dine pårørende?

  • Møte deg for samtale i ditt eget hjem, på telefonen eller på kreftsykepleiers kontor.
  • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager som kan oppstå i forbindelse med sykdom og behandling.
  • Formidle kontakt med andre faggrupper, og være kontaktperson mellom sykehus, fastlege og hjemmesykepleie.
  • Informere om kurs, rehabiliteringstilbud, Kreftforeningen, pasientgrupper etc.
  • Digital hjemmeoppfølging kan være en del av kreftomsorgen. 

 

KREFTOMSORGSTEAMET

Kreftomsorgsteamet består av kreftsykepleiere og palliative sykepleiere, samt kreftkoordinator.