Det nytter ikke å ha smarte løsninger for folk flest hvis de ikke veit om dem. Derfor er kommunikasjon nøkkelen til den nye hverdagen som digitaliseringen gir.

På alle områder må kommunikasjon være med i utviklingen av nye verktøy. Det er viktig for å sørge for tilgjengelighet og brukervennlighet, men også i spredningen av det glade budskap.

Gjennom god kommunikasjon skal vi gi kjennskap til, og skape realistiske forventninger om, kommunens tjenester.