• Mennesket i sentrum
  • Medvirkning; snakke med – og ikke bare til
  • Smartere hverdag for alle

Felles for disse målene er at de skal gjennomsyre alt som kommuniseres på alle nivå. Den enkelte innbygger skal nås, forstå budskapet, og kunne nyttegjøre seg av det på best mulig måte. Alltid. Uansett.

vår visjon

"Attraktiv hovedstad i Nord "

Bodø kommune er Nordlands største med sine 52.000 innbyggere. For å være attraktiv må innbyggerne få gode betingelser, tas på alvor og gis muligheten til å være med på utformingen av egen hverdag.

Da må måten vi kommuniserer med hverandre på legge til rette for at dette kan skje i praksis.

med samfunnsplanen som rettesnor

"Framtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne skal involveres slik at behov og ønsker synliggjøres."

Dette er hentet fra planen som hele kommunen styrer etter. Det oppsumerer hva det er vi prøver å få til. Da må vi kommunisere på en måte som gjør det mulig.