Kommunikasjonen med innbyggerne skal være effektiv både i innhold og tid. Det betyr at innbyggerne skal ha rask tilgang til informasjon som er nyttig og relevant, til riktig tidspunkt. Samtidig skal kommunen søke råd og skape samhandling med innbyggerne.

Kommuneplanens samfunnsdel har «Mennesket i sentrum» som ett av hovedmålene. Det er en erkjennelse av at mennesker er den viktigste faktoren i forholdet mellom kommunen og innbyggerne.