Prinsippene for kommunens kommunikasjon med innbyggerne bygger på verdiene til Bodø kommune. Disse prinsippene skal gjennomsyre kommunikasjonen Bodø kommune har med omverden. Verdiene er en veiviser når hver enkelt ansatt uttaler seg på vegne av kommunen, uansett hvilket nivå det er snakk om.

Verdiene gjelder like mye i den interne kommunikasjonen mellom ansatte og mellom ulike avdelinger.

  • Aktiv og engasjert kommunikasjon betyr at Bodø kommune skal være tidlig ute med kommunikasjon og hele tida søke innspill fra omverden.
  • Åpen kommunikasjon betyr at Bodø kommune skal være åpen og tilgjengelig i sin kommunikasjon med innbyggeren.
  • Nær kommunikasjon betyr at det skal være kortest mulig vei fra spørsmål til svar. Nærhet betyr også at innbyggerne skal oppleve at det kommunen holder på med har betydning for dem. 
  • Tydelig kommunikasjon betyr at Bodø kommune skal bruke et språk som er tydelig og forståelig for de det gjelder.