Det er en klar hovedutfordring som ligger til grunn for denne kommunikasjonsstrategien:

  • Erkjennelsen om at kommunens måte å kommunisere på er i endring, fordi samfunnet konstant endrer seg på dette området.

Deltakelse

Bruken av sosiale medier har gitt alle mulighet til å dele informasjon og synspunkter uten at det er underlagt redaktørkontroll.

Det gir innbyggerne mulighet til å delta i demokratiet i langt større grad enn før. Dette gir også kommunen økte muligheter for å komme nærmere innbyggerne og trekke dem sterkere og oftere med i demokratiske prosesser.

mediebransjen vokser

Samtidig er det også en positiv utvikling for de mer tradisjonelle medier. Finansieringen av nettaviser er mer positiv enn før, og det ansettes stadig flere journalister i mediehusene. Og streaming av hendelser og begivenheter preger kommunikasjon langt mer enn bare for få år siden.

gjensidig tillit

Attraktiv hovedstad i Nord er kommunens visjon i strategisk samfunnsplan for perioden fram til 2030, og samskaping er satsingsområde 1. Det betyr at Bodø skal legge til rette for nye kreative løsninger, økt trivsel, reell involvering og mening for innbyggerne. Samskaping er ikke mulig uten tillit mellom kommunen og innbyggerne. Denne tilliten oppstår i kombinasjon av gode tjenester og god kommunikasjon.

Helhet

Kommunikasjonsstrategien skal sikre helhet og sammenheng i kommunens kommunikasjonsarbeid og sørge for at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel i Bodø kommune.