For å gjøre bodøværingens hverdag bedre er ingenting viktigere enn medvirkning. Når innbyggerne deltar i utviklingen får vi alle bedre løsninger for framtida.

Lytte til innbyggerne

Dersom Bodø kommune skal kunne legge til rette for det gode liv i Bodø er det viktig å ha dialog med innbyggerene våre. Vi må lytte til deres innspill og vise at vi tar det med oss inn i utviklingen av byen og av kommunens tjenester.

Engasjement

Gjennom gode arenaer for medvirkning, aktiv tilstedeværelse i sosiale medier og god service i førstelinjetjenesten vil vi kunne samle innspill og informasjon som hjelper oss å skape en god kommune å bo i.

Ved å vise interesse for innbyggernes innspill kan vi skape et større engasjement og bidra til at enda flere ønsker å engasjere seg i det som skjer i byen vår.