Bodø kommune skal bruke de til enhver tid aktuelle og relevante kanaler for kommunikasjon og medvirkning.

Hva som er aktuelle og relevante kanaler kan være forskjellig, og avhenger av hvilken type kommunikasjon det er snakk om og hvilken målgruppe som skal nås.

De mest brukte kanalene:

  • bodo.kommune.no er hovedkanal for kommunens tjenester
  • Sosiale medier
  • Tradisjonelle medier
  • Kommunale video- og strømmetjenester
  • Servicetorget er kommunens førstelinjetjeneste
  • Bylab og folkemøter for direkte medvirkning