• Større åpenhet:
  Bidra til at organisasjonen blir åpnere, og praktiserer meroffentlighet
   
 • Grønn økonomi:
  Stille kommunikasjonsressurser til rådighet for å nå målet om grønn og god økonomi i kommunen.
   
 • Intranettet Solsia:
  Arbeide for å gjøre Solsia til den viktigste kanalen for internkommunikasjon.
   
 • Attraktiv og forenklet kommunikasjon:
  Utvikle forsida bodo.kommune.no til det bedre for kommunens innbyggere, og oppdatere portrettfoto av ledere og andre.
   
 • Sosiale medier:
  Utvikle Bodø kommunes deltakelse på flere plattformer, og rydde opp i Facebook-sider som ikke er i bruk.