• Større åpenhet og klart språk: 
  Gjennom eget klart språk-prosjekt skal tydelig kommunikasjon med innbyggerne settes på dagsorden.
   
 • Anbudsrunde webløsning:
  Kommunikasjon skal sammen med innkjøp planlegge og gjennomføre ny anbudsrunde for publiseringsløsning for Bodø kommunes portal og tilhørende nettsider. 
   
 • Grønn økonomi: 
  Sørge for åpen dialog med innbyggere og ansatte for å få til omstilling i kommunen. 
   
 • Lokaldemokrati:
  Tilrettelegging for mer innbyggerinvolvering og kommunikasjon i lokaldemokratiprosjektet.  
   
 • Internkommunikasjon:
  Videreutvikle Solsia for å gjøre den mer tilgjengelig og attraktiv for alle ansatte i Bodø kommune. I dette ligger også tilgang på bilder i fotobanken som organisasjonen etterspør. 
   
 • Sosiale medier:
  Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Bodø kommune skal revideres og moderniseres.