1. Ny borgerportal (nye bodo.kommune.no)
   
 2. Bodø2024
   
 3. Beholde og rekruttere personell
   
 4. Omstilling i Bodø kommune
   
 5. Profilere folkehelse og frisklivssentralen
   
 6. Trygg digital by Bodø: Informasjonskampanje til foreldre
   
 7. Lokaldemokrati/innbyggerinvolvering/medvirkning