Fyll ut søknadsskjema

Du må logge inn via ID-porten. Hvis du ikke kan gjøre dette selv, kan pårørende eller verge søke for deg.

 

Skal du søke på vegne av andre?

Skal du søke tjenester på vegne av en annen person anbefaler vi at du ordner med fullmakt før du starter utfylling av søknadsskjema (PDF, 190KB)

 

Hvis det viser seg vanskelig med digitalt skjema, kan søknadsskjema skrives ut og leveres i resepsjonen på Rehabiliteringssenteret eller i Servicetorget på Rådhuset.

PDF-versjon (172KB)      Word-versjon (DOCX, 309KB) 

Utfylt søknad kan også sendes pr post til:

Bodø Kommune
Rehabiliteringstjenesten
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø