Har du behov for hørselstekniske hjelpemidler eller har utstyr det er feil med kan du kontakte oss. 

Du kan også ta kontakt med Hørsels- og synskontakt lokalisert i Gamle Riksvei 18.

Hørsels- og synskontakt tar imot kunder uten avtale på forhånd / drop-in timer tirsdager kl 08:00-12:00.