Kommunale formidlere bistår med funksjonsvurdering, råd om valg, utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel og gir opplæring i bruk.

Ergoterapitjenesten for voksne

Ergoterapitjenesten for barn og unge