Helsetjenesten omfatter:

Administrering av medikament

Hovedregelen er at brukere tar hånd om sine medisiner selv. Brukere som kan benytte seg av multidose direkte fra apotek vil ikke få bistand til administrering av medikamenter.

Bistand kan omfatte å bestille resepter fra lege, kontakt med apotek, administrering av enkeltdoser.

Administrering av medisiner vil der det er mulig gis ved bruk av medisindispenser / elektronisk medisindispenser.

Sårbehandling

Sår skal i hovedregel være vurdert av lege og følges opp ved legekontor. Kun der det ikke er mulig for bruker å komme seg til legekontor utføres sårstell i hjemmet.

Prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner ol.

Utføres ikke der bruker kan oppsøke legekontor.

Måling av blodtrykk, puls og blodsukker kan gjøres som et ledd i en observasjon. Dette skal være faglig begrunnet og tidsavgrenset.

Digital hjemmeoppfølging (Medisinsk avstandsoppfølging) vil foretrekkes der dette vurderes som mulig.

Omsorg ved livets slutt

Vi vil så langt det lar seg gjøre å imøtekomme brukers ønske om å dø i eget hjem med sine nærmeste tilstede.