Skolehelsetjenesten har to fysioterapistillinger som er øremerket til forebyggende og helsefremmende arbeid i barneskolen. Det er flere fysioterapeuter som deler på disse stillingene.

For skoleåret 2023/24 er fysioterapeutenes hovedoppgave å gjennomføre helsedager på 3. og 6. trinn sammen med helsesykepleiere og lærere.

Tema som fysioterapeutene tar opp på helsedagene er fysisk aktivitet, restitusjon, avspenning, søvn og kroppspråk. 

Fysisk aktivitet

Hvorfor er barns søvn viktig

Barn kan henvises til individuell vurdering og oppfølging av fysioterapeut.

Henvisningskjema finner du her.