Skolehelsetjenesten har to fysioterapistillinger som er øremerket til forebyggende og helsefremmende arbeid i barneskolen. Det er fire fysioterapeuter som deler på disse stillingene.

Fysioterapeutens rolle vil være:

  • Bistå lærere i å tilrettelegge for fysisk aktivitet som inkluderer alle, både i gym og aktivitet ellers i skolen og SFO
  • Samarbeide med helsesykepleiere om undervisning i gruppe om tema kropp på 3. trinn
  • Samarbeide med helsesykepleiere og lege om skolestartere
  • Bistå lærere i å tilrettelegge for god arbeidsstilling for elevene. For eksempel stol og bord som passer, og blyantgrep
  • Fokus på stress og avspenning
  • Delta på foreldremøter til skolestartere

Fysioterapeuten vil observere barna i naturlig aktivitet sammen med klassen. Dersom det er behov for individuell undersøkelse eller oppfølging skal alltid foresatte bli kontaktet og samtykke til dette på forhånd. 

Dersom noen har spørsmål eller ønsker en prat, så er dere hjertelig velkommen til å kontakte fysioterapeuten på din skole, eller undertegnede.