Tjenesten har ulike behandlingsgrupper som går over kortere perioder. Terapeutene avgjør sammen med pasient/ bruker om behandling i gruppe er aktuelt. 

Treningsgruppe for eldre

Sterk og Stødig treningsgrupper

Sterk og stødig er gruppetrening med fokus på balanse og styrketrening i ditt nærmiljø. Målgruppen er seniorer over 65 år som bor hjemme og går uten hjelpemidler innendørs, og som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner.