Målgruppen er hjemmeboende personer over 65 år som går uten hjelpemidler innendørs, og som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. 

Treningen foregår stående og gående i 60 minutter, og har hovedvekt på å styrke beina og balansetrening. Du kan sette deg eller støtte deg på en stolrygg ved behov. 

Gruppen ledes frivillig instruktør.

Påmelding treningsgruppe.

 

Sterk og stødig