Flyktningkontoret bosetter flyktninger med oppholdstillatelse, etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kontoret har ansvar for etablering og informasjon for å sikre en god start for nye flyktninger i kommunen.

For 2019 har bystyret vedtatt bosetting av 80 flyktninger pluss familiegjenforeninger.