Flyktning, inkludering og sysselsetting

Norge og Bodø opplever økt tilstrømning av flyktninger de siste år.

Bodø kommune har forpliktet seg til å hjelpe mennesker på flukt, som nå har behov for beskyttelse.

Gjennom kommunens introduksjonsprogram vil deltakere gjennomgå et opplæringsprogram som skal gi norskkunnskaper, deltakelse i arbeid eller utdanning.

Vi ønsker å tilby flest mulig muligheten til integrering, trening og sosialisering gjennom praksis i arbeidslivet.

Bodø kommune ved flyktningkontoret har nå økt behov for flere praksisplasser.

Dette kan vi kun oppnå gjennom tett og godt samarbeid med næringslivet i Bodø.

Praksisplass

Praksis innebærer at deltakeren bidrar med ekstra ressurs i din bedrift. Deltakeren er under opplæring på en ordinær arbeidsplass 3 dager pr. uke, i ordinær arbeidstid. Arbeidsperiode vil være mellom 2 og 6 måneder, etter avtale. Formålet med praksis vil variere med den enkelte deltakers behov, mål og plan.

Formål kan være:

  • Få arbeidserfaring med mål om arbeid
  • Koble teoretisk kunnskap og praktisk erfaring
  • Praktisere og videreutvikle norskferdigheter
  • Styrke nettverk og kulturell kompetanse

Flyktningkontoret vil bidra med:

  • Jevnlig og tett oppfølging av deltaker via programrådgiver
  • Introduksjonsstønad istedenfor lønn
  • Yrkesskadedekning gjennom introduksjonsprogrammet
  • Arbeidsklær ved behov