Kommunen har mottatt mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å hjelpe til med boliger til flyktninger, det setter kommunen stor pris på. Men det trengs enda flere boliger.

Kommunen har behov for boenheter som hybler, 1-rom og 2-roms leiligheter. Boligene må være godkjente for utleie.

De som har tilgjengelige boliger kan ta kontakt med Bodø kommune ved å fylle inn skjema for registrering av bolig.

Bodø kommune registrerer alle boligmuligheter, men det vil kun bli tatt kontakt med de som er aktuelle for innleie. 

 

 

Boligdugnaden.no

boligdugnaden.no kan du sjekke om ditt hus/leilighet kan leies ut lovlig, lese råd og anbefalinger med mer.