På helsestasjonen møter du sekretær, helsesykepleier, jordmor, fysioterapeut og lege. Vi tilbyr rådgivning, veiledning og helseundersøkelser.

Det er viktig å gi beskjed hvis du ikke kan møte til avtalt tid, velger et annet tilbud eller flytter.
I åpen barnehage møter du pedagog. Åpen barnehage er et tilbud for foresatte og barn i alderen 0-6 år.

Våre familiesentre og helsestasjoner

 

Familiesentrenes Aktiviteter

 

Nyttig informasjon