Du må fylle ut henvisningskjemaet (DOCX, 112KB) som du skriver ut og sender i posten eller digitalt gjennom eDialog.

Bodø kommune
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten til barn og unge
Postboks 319, 8001 Bodø

Grunnet personopplysninger og datasikkerhet må du ikke sende skjema med e-post.

Etter at henvisningen er mottatt og registrert hos oss, vil du bli kontaktet med brev eller telefon for informasjon om når vi kan starte opp. Vi har prioriteringsnøkkel som definerer tidsfrister for oppstart av henviste saker. Ut i fra problemstillingen skal vi ta kontakt innen 1 uke, 1 måned eller 3 måneder.

Våre tjenester er gratis.