Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en skatt som kommunen selv har styring med og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen.

Bystyret vedtok 06.12.2018

  • Promillesatsen endres fra 4,4 til 3,9 promille fra og med 01.01.2019
  • Bunnfradrag på 500 000 kr blir gitt til alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet.