Bodø kommune gjennomførte en re-taksering i 2016 med virking fra 1.1.2017 og eiendomsskatten skulle nå gjelde for all fast eiendom hele kommunen, jfr. Takseringsretningslinjene for perioden 2017-2026. De nye takstene er grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten de neste 10 årene. Sist alminnelig taksering i Bodø ble foretatt i 2004 med virkning fra og med skatteåret 2005. 

Skattetaksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. I tillegg er det foretatt en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand; standard og kvalitet. Andre forhold som er vurdert, er blant annet beliggenhet i kommunen (sonefaktorer).