Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer i 2023.

  1. Termin perioden 01.01 – 31.03 forfall 20.03
  2. Termin perioden 01.04 – 30.06 forfall 20.06.
  3. Termin perioden 01.07 – 30.09 forfall 20.09.
  4. Termin perioden 01.10 – 31.12 forfall 20.11.

Hver termin gjelder for 3 måneder. Eiendommer med Kommunale avgifter på under kr. 1 000,- pr. år vil bli hele beløpet fakturert den 20. mars med forfall 20.04.

 

Fra 1.januar 2021 vil eiendomsskjatt på under 300 kroner per år ikke bli innkrevd.

Det kan avtales månedlig fakturering for kommunale gebyr. Avtalen gjøres skriftlig på e-post-adresse: Kommunale.Gebyr@bodo.kommune.no 

Oppgi g.nr/br.nr og adresse samt navn på regningsmottaker på eiendom det ønskes å inngå avtale for. Forutsetting for 12 terminer er minimum e-Faktura og/eller AvtaleGiro.