Stadiontunet dagsenter er et aktivitetstilbud for personer fra 60 år og oppover med vekt på somatiske funksjonsnedsettelser innenfor pensjonistgruppen.

Det er mye aktivitet spesielt i form av håndarbeid ved dette dagaktivitetstilbudet.