Sølvsuper dag- og aktivitetssenter gir tilbud til tre ulike målgrupper

  • Personer i yrkesaktiv alder med ulike funksjonvariasjoner/funksjonsnedsettelser.
  • Personer med ulike demenssykdommer / ulike kognitive utfordringer.
  • Eldre i pensjonistrgruppen.