Sølvsuper aktivitetssenter er et aktivitetstilbud for hjemmeboende i yrkesaktiv alder 18-67 år, med fysiske og lettere psykiske funksjonsnedsettelser.