Sentrum dagsenter gir tilbud til hjemmeboende eldre fra 60 år og oppover med vekt på demensdiagnoser.

Her vektlegges fysisk og kognitiv trening.