Sentrum dagsenter gir tilbud til personer med ulike demensdiagnoser i pensjonistgruppen.

Her vektlegges fysisk og kognitiv trening.