Bodø er en av tre pre-kvalifiserte søkerbyer, utenfor EU, til Europeisk kulturhovedstad (ECoC) 2024.

Nå fortsetter jobben med selve hovedsøknaden. Beslutningen, på om Bodø kan kalle seg Europeisk kulturhovedstad 2024, tas høsten 2019.

Les mer om søknaden og veien videre på Bodo2024.no