«ARCTICulation» er tittelen på Bodøs søknad, og omhandler de engelske ordene: arctic, art, culture og communication.

De seks hovedtemaene i søknaden er: bilde

Langsiktig strategi
Kulturelt og kunstnerisk innhold
Europeisk dimensjon
Utstrekning (mangfold)
Ledelse, organisering og økonomi
Leveransekapasitet

Søknaden finnes kun i en engelsk utgave.

FAKTA:

  • Bodø og Nordland har siden 2015 jobbet for å bli Europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024.
  • Etter at EU-parlamentet sommeren 2017 godkjente Bodø som søkerby, kunne man for alvor starte dette arbeidet.
  • I oktober 2018 ble det sendt inn en prekvalifiseringssøknad til EU. I november samme år kom beskjeden om at Bodø ble valgt ut som en av tre pre-kvalifiserte søkerbyer, utenfor EU, til Europeisk kulturhovedstad (ECoC) 2024.
  • I tillegg til Bodø ble også byene Banja Luka og Mostar i Bosnia-Hercegovina prekvalifiserte.
  • Hoved-søknaden ble sendt til EU 22. august 2019. I hoved-søknaden er til sammen 45 spørsmål blitt besvart.
  • Onsdag 25. september 2019 ble det klart at Bodø og Nordland blir Europeisk kulturhovedstad 2024. Jurylederen for EUs kulturfaglige ekspertjury, Jiri Suchanek, stod for den offisielle kunngjøringen som fant sted på House of European History i Brussel.
  • Bodø blir den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Den første arktiske kulturhovedstaden.