Tar du grunnskoleopplæring for voksne uten å få tilfredsstillende utbytte av undervisningen, kan du få spesialundervisning. Du kan også få spesialundervisning dersom du trenger å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter (som lese- og skriveferdigheter og daglige gjøremål).

For å få spesialundervisning må først behovet ditt kartlegges. Det er PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i kommunen som foretar kartleggingen og gir sin faglige vurdering av behovet for spesialundervisning.

Les mer på: PPT - Bodø kommune (bodo.kommune.no)