BVO tilbyr norskkurs på dagtid fra  A1 til B2 nivå.

Kveldskurs gjennomføres ikke vår 2024.


Kursene følger Læreplanen for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
BVO er godkjent for opplæring ut fra Introduksjonsloven og Integreringsloven.

Les mer under Norsk og samfunnskunnskap.  

Vi har også kurs i samfunnskunnskap på norsk og engelsk. For andre språk kontakt BVO.

Bodø voksenopplæring har grunnskoleutdanning for voksne.
Søknadsfrist er 1.april.
Les mer under Grunnskole for voksne.

Spesialundervisning for voksne kan gis etter sakkyndig vurdering av PPT.
Les mer under Spesialundervisning

Henvendelser og søknader til skolen: 

Skal du søke om fritak?
Bodø voksenopplæring behandler kun søknader om fritak som gjelder permanent opphold.
Les mer