BVO tilbyr norskkurs på dag- og kveldstid fra A1 til B2 nivå.
Ingen kveldskurs høst 22 grunnet få påmeldte.

Vi tilbyr også nettkurs med veileder. 
Nettkurs er fulltegnet. (09.22-01.23)


Kursene følger Læreplanen for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
BVO er godkjent for opplæring ut fra Introduksjonsloven og Integreringsloven.

Les mer under Norsk og samfunnskunnskap.  

Vi har også kurs i samfunnskunnskap på norsk og engelsk. For andre språk kontakt BVO.

Bodø voksenopplæring har grunnskoleutdanning for voksne.
Søknadsfrist er 1.april.
Les mer under Grunnskole for voksne.

Spesialundervisning for voksne kan gis etter sakkyndig vurdering av PPT.
Les mer under Spesialundervisning