Vi tilbyr norskkurs med bakgrunn i språknivå, utdanningserfaring og fremtidige karriereønsker. Målet for alle kurs er deltakelse i norsk samfunns- og arbeidsliv.
Språknivået på våre kurs er definert etter det felles europeiske rammeverket for språk.
Les mer under Norsk og samfunnskunnskap.  

Bodø voksenopplæring tilbyr også grunnskoleutdanning for voksne. Søknadsfrist er 1.april inneværende år. Les mer under Grunnskole for voksne.

Spesialundervisning for voksne kan tilbys etter sakkyndig vurdering av PPT. Les mer under Spesialundervisning

VIKTIG!! FORDI BODØ KOMMUNE HAR SATT I VERK STRENGE TILTAK I FORBINDLESE MED SMITTESTPREDNINGEN AV COVID-19 VIRUSET (KORONA), BLIR NESTE UKES NORSKPRØVER AVLYST OG BARE DIGITAL UNDERVINSNING OG OPPFØLGING BLIR GITT TIL DELTAGERNE. OPPDATERINGER BLIR GITT FORTLØPENDE.

INFORMASJON PÅ ARABISK OG ENGELSK FRA FLYKTNINGKONTORET

HJELP BODØ KOMMUNE Å REDUSERE SMITTEN. LINK TIL SKRIV PÅ FACEBOKSIDEN (KLIKK PÅ PILEN TIL VENSTRE/HØYRE PÅ BILDE FOR Å FINNE SPRÅK).

Informasjon om korona lokalt for Bodø kommune og fra nasjonale myndigheter.