BVO tilbyr norskkurs på dag- og kveldstid fra A1 til B2 nivå. Vi tilbyr også nettkurs med veileder.  Kursene følger Læreplanen for denne opplæringen.
BVO er godkjent for opplæring ut fra Introduksjonsloven og Integreringsloven.


Vi tilbyr også kurs i samfunnskunnskap på norsk og engelsk. For andre språk kontakt BVO.

Les mer under Norsk og samfunnskunnskap.  

Bodø voksenopplæring tilbyr også grunnskoleutdanning for voksne.
Søknadsfrist er 1.april. Les mer under Grunnskole for voksne.

Spesialundervisning for voksne kan tilbys etter sakkyndig vurdering av PPT.
Les mer under Spesialundervisning