Vi tilbyr norskkurs med bakgrunn i språknivå, utdanningserfaring og fremtidige karriereønsker. Målet for alle kurs er deltakelse i norsk samfunns- og arbeidsliv.
Språknivået på våre kurs er definert etter det felles europeiske rammeverket for språk.
Les mer under Norsk og samfunnskunnskap.  

Bodø voksenopplæring tilbyr også grunnskoleutdanning for voksne. Søknadsfrist er 1.april inneværende år. Les mer under Grunnskole for voksne.

Spesialundervisning for voksne kan tilbys etter sakkyndig vurdering av PPT. Les mer under Spesialundervisning

Informasjon om korona lokalt for Bodø kommune og fra nasjonale myndigheter.