Tjenesten gir råd knyttet til barn, ungdom opp til 16 år og voksne i voksenopplæringen som har særlige behov. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.
Har du et barn med behov for spesialpedagogisk hjelp/individuelt tilrettelagt opplæring? Da tar du først kontakt med barnehagen/skolen barnet/eleven går på, eller skal gå på.