Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av bygningsmassen. Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

En seksjonert eiendom er et sameie.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, og næringsbygg i flere etasjer med forskjellig brukere av etasjene.

Er det snakk om flere eneboliger på samme eiendom, vertikaldelt to-mannsbolig, eller rekkehus, kan deling av eiendommen (dvs. opprettelse av eiendomstomt) være et alternativ. Undersøk om dette er vurdert i byggesaken på eiendommen.

Har du behov for tegninger og andre dokumenter, kontakt kommunens servicetorg.

Ta gjerne kontakt med Byggesak dersom du er usikker på om din eiendom egner seg for seksjonering, eller om det kan søkes om deling.