Søknaden skal fastsatte søknadsskjemaer og med nødvendig tilleggsdokumentasjon. Situasjonskart skrives ut fra Bodø Kartportal. Nabolisten må betilles hos Servicetorget.

Skjemaer og arealplan kan også fås ved å kontakte servicetorget.

For mer informasjon se Veileder for eiendomsdeling (PDF, 159KB).

 1. Send nabovarsel
  1. Bestill naboliste fra Servicetorget.
  2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). 
  3. Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.
 2. Fyll ut søknadsskjema
  1. Fyll ut søknaden  (PDF, 102KB)og legg ved vedleggene nedenfor:
   1. Krav om matrikulering
   2. Nabovarsel (Blankett 5154)
   3. Opplysninger gitt i nabovarsel (Blankett 5155)
   4. Kvittering for nabovarsel (Blankett 5156)
  2. Eventuelle følgende tilleggsdokumenter
   1. Nabosamtykke (DOCX, 279KB) dersom bygg kommer nærmere ny grense enn 4,0 meter
   2. Søknad (til kommunen eller Vegvesenet) om ny eller endret avkjørselstillatelse
   3. Erklæring om rettighet i fast eiendom
   4. Spredt bebyggelse
   5. Skriftlig avtale om tilknytning til privat eller offentlig vann- og avløpsanlegg
   6. Krav om sammenslåing
     
 3. Lever søknaden
  1. Lever søknaden til oss per:
   1. Postdresse: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 BODØ
   2. Oppmøteadresse: Rådhuset, Kongensgate 23, 8006 BODØ 
   3. E-post