Hvilke krav stilles?

Bodø kommune setter krav til valg av renseløsning, krav til kompetanse for utførende entreprenør samt godkjenner anlegget før det tas i bruk. Søknad om utslippstillatelse (PDF, 1MB) skal samordnes med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Hvor lang saksbehandlingstid kan du forvente?

For avløpsanlegg som skal betjener mindre enn 23 personer (15 PE) er behandlingstiden opp til 6 uker. Dersom søknaden gjelder for mer enn 15 PE og/eller det er forhold rundt saken som gjør den komplisert eller spesiell kan behandlingstiden være opptil 12 uker.

På hvilket grunnlag behandler Bodø kommune din søknad?

Utslippstillatelsen hjemles i Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) Kapittel 12.