Ved ønske om fradeling av parsell fra en eiendom enten dette gjelder tomt, tilleggsareal, anleggseiendom, festegrunn med varighet over 10 år eller arealoverføring, må det søkes om tillatelse til deling.