Oppmålingsforretning benyttes ved: 

  • Etablering av ny grunneiendom
  • Ny festegrunn eller endring av festegrunn
  • Anleggseiendom
  • Arealoverføring
  • Grensejustering
  • Klarlegging av eksisterende grense
  • Påvisning av eksisterende grense
  • Oppmåling av seksjonert uteareal
  • Registrering av eiendommer, festegrunn og jordsameier som ikke har bruksnummer eller festenummer fra før.