Brukerrådet skal være et bindeledd mellom beboere og personalet i sykehjemmet og kommunens politiske og administrative ledelse.

Brukerrådet skal bidra til at beboerne får innflytelse på driften av sykehjemmet gjennom å ta opp aktuelle saker i rådet og med sykehjemmets ledelse.

Brukerrådet skal medvirke til at sykehjemmet driftes etter lover, forskrifter og kommunens målsettinger vedtatt i kommunens handlingsplan.