Startlån skal bidra til at personer med langvarige finansieringsproblemer kan kjøpe nøktern bolig å beholde den.

Bodø kommune kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank, og som heller ikke har muligheten for å spare.

Hvordan søker du

Søknaden fylles ut og leveres via Husbanken sin nettløsning eSøknad. Her logger du deg på via ID-porten og systemet henter inn opplysninger fra skatteetaten og arbeidsgiver. Vedlegg kan lastes opp via løsningen.

Fordeler med ny eSøknad startlån:

  • Du får spørsmål tilpasset din situasjon
  • Preutfylt informasjon hentes inn fra Skatteetaten og arbeidsgiver
  • eSøknaden er en sikker løsning 

Søk elektronisk her