Skjerstad dagsenter er et åpent tilbud til hjemmeboende uten vedtak. Møteplassen i Misvær har åpent to dager i uka. 

Her kan du lese mer om Skjerstad dagsenter