Vi har sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, andre fagarbeidere og assistenter. Flere av disse faggruppene har også videreutdanning i ulike fagfelt.