Hjemmetjenesten Nord gir hjemmebaserte tjenester i Rønvik/Nordsia-området, med sørlige yttergrense fra Stormyra i sør, langs Riksvei 80 til Snippen/kortneset. Tjenesten strekker seg derfra hele veien til Tårnvik i Kjerringøy som er nordlige yttergrense. I tillegg har vi personell som betjener brukere på Helligvær, Bliksvær, Givær og Landegode. 

Kompetanse

Vi har sykepleiere, verne­pleier, hjelpepleiere, helsefag-arbeidere, fagarbeidere og assistenter. Flere av disse fag­gruppene har også videreutdanning i ulike fag­felt.

Tilbud

Hjemmetjenesten gir tjenester til hjemmeboende pasienter, basert på vedtak fra Tildelingskontoret. Hjemmetjenesten organiserer også hjemme­hjelp/praktisk bistand.

Hjemmetjenesten NORD skal kjennetegnes av:

  • Helhetlig tjeneste og omsorgstilbud.
  • God kvalitet på tjenesten i samsvar med tjenestemottakers behov.
  • Arbeid i forhold til hverdags­mestring (hjelp til selvhjelp).
  • Nytenkning og velferds-teknologi.

Avdelinger

Hjemmetjenesten Nord består av 4 avdelinger med hver sin avdelingsleder og en felles administrasjon. Øvre Rønvik, Nedre Rønvik, Nordsia og Kjerringøy/Værran.

  • Nedre Rønvik: Nord for jernbanelinja til Jakhellns vei.
  • Nordsia: Fra Jakhellns vei i sør til Festvåg i Nord.
  • Øvre Rønvik: Øvre del av Rønvik, skille langs jernbanelinja, Stordalen og Maskinisten/Vågøynes. Grenser mot Sentrum ved riksvei 80
  • Kjerringøy: Kjerringøy, Landegode, Helligvær, Givær og Bliksvær