75 55 50 00

Hjemmetjenesten Nord

articleimage

Bil utenfor ett hjem. Foto: Per-Inge Johnsen

Hjemmetjenesten Nord gir hjemmebaserte tjenester i Rønvikområdet, fra Jerrnbanen langs Riksvei 80 til Junkerveien og til Maskininsten, inkl. Norsia til Festvåg og Kjerringøy

Virksomheten er delt inn i følgende områder:

  • Nedre Rønvik: Nord for jernbanelinja, inkl. Norsia helt til Festvåg
  • Øvre Rønvik: Øvre del av Rønvik, skille langs jernbanelinja
  • Område Kjerringøy: Kjerringøy, Landegode, Helligvær, Givær og Bliksvær

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om tjenester fra hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenesten Nord

Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Vollveien 30, 8011 Bodø (2.etg i tidligere Vollen sykehjem)

Telefon: 75 55 56 80

Virksomhetsleder:
Marit Valstad
E-post: marit.valstad@bodo.kommune.no
Telefon: 75 55 56 81

Avdelingsledere:
Hjemmetjenesten avd Nedre Rønvik - tlf 75 55 56 86 (telefontid 10:00 - 15:30)
Hjemmetjenesten avd Øvre Rønvik - tlf 75 55 56 83 (telefontid 10:00 - 15:30)
Hjemmetjenesten avd Kjerringøy/Værran - tlf 75 55 78 91

Andre telefoner:
Vakttelefon kveld/helg nedre Rønvik/Nordsia - tlf 482 16 406
Vakttelefon kveld/helg øvre Rønvik/Hovdejordet - tlf 476 604 60