For å kunne bli det må du være over 18 år og være interessert i andre mennesker. Ut over dette trengs det ingen formell utdanning, men personlig egnethet vil bli vurdert. Det kreves også vandelsattest før en eventuell avtale gjøres. 

Her finner du mer informasjon, samt søknadsskjema