Fritidskontakt er det som før ble kalt støttekontakt.

Våre brukere har et vidt spenn av behov og interesser.

De har det til felles at de ønsker en mer aktiv fritid, men trenger hjelp for å få det til. Behovene er like forskjellige som brukerne, kanskje noen trenger hjelp til å bli mer sosialt aktive, mens andre trenger assistanse til fritidsaktiviteter.

Privat avlastning omhandler som regel barn og unge som bor hjemme. Avlastning kan foregå både på time- og døgnbasis, enten med base hjemme hos deg eller hos bruker. 

Du og den/de personen(e) du skal være fritidskontakt for, planlegger sammen hva timene skal brukes til. fritidskontakt får en månedlig utgiftsdekning på inntil kr 250,- som skal dekke fritidskontaktens utgifter til cafe, badeland, kino m.m.

Søknad

Dersom dette er noe du kan tenke deg, fyller du ut søknadsskjema til høyre.

Du må logge inn via ID-porten.

Når vi finner det vi tror er en god match for deg, vil du bli innkalt til en samtale. Av og til tar dette litt tid. Det betyr ikke at du er uegnet som fritidskontakt.