Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter. 

Avlastning er gratis.

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget avlastning. Det er Tildelingskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha avlastning, eller annen pårørendestøtte. 

Her kan du lese mer om hva vi legger vekt på når vi vurderer søknaden din.

Avlastningstiltak

Det er mange måter å avlaste deg som pårørende på. De viktigste tiltakene vi har i Bodø kommune er privat avlastning og avlastning i institusjon. 

Privat avlastning innebærer at en privatperson engasjeres som oppdragstaker tar over omsorgen i perioder.

Kommunen kan også innvilge andre tjenester med formål om å avlaste deg som pårørende. Dette kan for eksempel være praktisk hjelp i hjemmet, støttekontakt eller andre fritidstilbud eller dagtilbud.

Avlastning kan for barn og unge også gis i avlastningsbolig.

Pr i dag har vi to avlastningsboliger; Stadion avlastning og Tiurveien avlastning.

Hvor mye avlastning kan du få?

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan varierere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv.

Hvordan søke om avlastning?

Du må sende søknad til Tildelingskontoret. Bruk gjerne kommunens søknadsskjema, hvis du ønsker det.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Har du lyst til å bli avlaster?

For å kunne bli det må du være over 18 år og være interessert i andre mennesker. Ut over dette trengs det ingen formell utdanning, men personlig egnethet vil bli vurdert.

Her finner du mer informasjon, samt søknadsskjema