Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte

Avlastning skal avhjelpe personer som har et særlig tyngende pleie- og omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmattelse hos omsorgsyter(e) og gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie med mulighet til å nyttiggjøre seg vanlige samfunnsgoder og å delta på aktiviteter.

Avlastning kan gis i følgende former: 

Avlastning er gratis.