Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter. 

Avlastning er gratis.