Det er mange måter å avlaste deg som pårørende på. De viktigste tiltakene vi har i Bodø kommune er privat avlastning og avlastning i institusjon. 

Privat avlastning innebærer at en privatperson engasjeres som oppdragstaker tar over omsorgen i perioder.

Kommunen kan også innvilge andre tjenester med formål om å avlaste deg som pårørende. Dette kan for eksempel være praktisk hjelp i hjemmet, støttekontakt eller andre fritidstilbud eller dagtilbud.

Avlastning kan for barn og unge også gis i kommunal avlastningsbolig.

Pr i dag har vi to avlastningsboliger; Stadion avlastning og Tiurveien avlastning.