Om virksomheten

Miljøtjenesten gir tilbud til personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Tiurveien avlastning er en av fire enheter i avdelingen Aktivitet og avlastning. De andre enhetene er Stadion avlastning, Symra dagsenter og Notveien aktivitetssenter. Disse er planlagt sammenslått i et nytt bygg.

Avdelingen er i stadig utvikling. Vi har fokus på heltid, kompetanseheving og et godt fagmiljø som sikrer det beste for familiene som mottar vår tjeneste. 

Tilbud

Tiurveien avlastning gir døgnbasert tilbud til familier med særlig tyngende/krevende omsorgsoppgaver til barn og unge med medfødte, eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Avlastning utføres av, eller under veiledning av utdannet helsepersonell. Det er en døgnbasert tjeneste, gitt etter vedtak fra Tildelingskontoret.

Lokalitetene i Tiurveien kan gi tilbud til inntil fem barn og unge samtidig. Tilbudet gis i gruppe. Noen av rommene er tilrettelagt for hjelpemidler i form av personløfter, seng med hev/senk funksjon, dusjbåre m.mer.

Om barnet har behov for legemidler mens det er på avlastning vil personalet ta seg av administreringen av disse.

Personalet som jobber i Tiurveien er en engasjert gjeng som ønsker å skape en god hverdag for våre barn og unge. Omsorgen som ytes skal være preget av kjennskap og kunnskap om den enkelte.

Personalet jobber i primærgrupper. Gruppene skal sikre at informasjonen rundt den enkelte familie er oppdatert, ha tett dialog med hjemmet og samarbeide med andre instanser som skole/dagtilbud, ergoterapeut, fysioterapeut m. flere.

Aktiviteter

Avlastningen fokuserer på trivsel, forutsigbarhet og trygghet slik at familien hjemme får mulighet til blant annet ferie/ fritid og å gjøre aktiviteter med eventuelle søsken/andre familiemedlemmer.

På avlastningen legges det til rette for aktiviteter ut fra den enkeltes behov. Det kan være egentrening, ståstativ, turer i nærområdet, cafe, musikkstunder, lek. Flere av disse aktivitetene tilbys i gruppe, der en får kjenne på sosial tilhørighet og fellesskap med de andre.

Det er fokus på medbestemmelse og det å se/høre den enkelte.  

Avdelinger

Tiurveien avlastning er lokalisert på Mørkved. Det er kort vei til nærbutikker, Futelva, turområder. Det er tilgang til rutebuss i umiddelbar nærhet.