75 55 50 00

Du er her:

Skjema

Her vil du finne ulike skjema som brukes i forhold til skole og SFO. Last gjerne ned det skjema som du trenger fra menyen til høyre på siden

Melding om privat opplæring i heimen:

Dersom foresatte velger å ta elever ut fra undervisning i en periode ut over to uker, har ikke kommunen mulighet til å innvilge permisjon. Eleven skrives da ut av skolen og foresatte er ansvarlig for at elevens undervisning i denne perioden. Foresatte må gi skolen skriftlig melding om at de tar eleven ut av undervisning. - Lastes ned i menyen til høyre.