75 55 50 00

VALG AV NYE KOMMUNEDELSUTVALG 2015 - 2019

I forbindelse med kommunestyrevalget 13. og 14. september 2015 skal det i tillegg velges nye kommunedelsutvalg (tidligere kalt lokalutvalg).

UTLYSNING AV TILSKUDDSMIDLER TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET

Bodø kommune skal fordele kr. 94 000,- til frivillig virksomhet i Bodø som skal bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

STATLIGE SPILLEMIDLER 2016

Fristen til Bodø kommune for søknader på statlige spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturbygg er 1. okt.

UTLEIE IDRETTSBYGG SKOLEÅRET 2015/2016

Søknadsfrist for leie av Bodø Spektrum, Mørkvedhallene, kommunale idrettshaller, gymsaler og basseng skoleåret 2015/2016 er 15. mai.

VARSEL OM MULIG FORBUD MOT TILTAK I SKJERSTADFJORDEN

Det forhåndsvarsles at det vurderes å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak for Skjerstadfjorden, jfr. plan- og bygnings-lovenes § 13-1.

 • Møte i formannskapssalen

  Studentbyen i fokus

  Universitet i Nordland og Bodø kommune med samarbeidsmøte. Se hva som ble drøftet.

 • Sommeravlastning

  Tilskudd til sommeravlastning

  Familier med barn og hjemmeboende voksne med omfattende bistandsbehov kan innvilges tilskudd til sommeravlastning.

 • Byteknikk sin lastebil venter på at aksellastbegrensningene skal oppheves

  Nå kan lastebilene rulle på veien igjen!

  Ventetiden for lastebilene er over, 18. mai kan de kjøre med normal last på kommunale veier. Vi vet flere transportører har ventet på at aksellastrestriksjonene på kommunale veier skal oppheves, og mandag går ønsket i oppfyllelse.

Byjubileet:

364 dager, 9 timer
20. mai 2016