75 55 50 00

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien, Alstad.

Offentlig innsyn - Kariskjæret

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges vedlagte søknad ut til offentlig innsyn.

Klarering av ny lokalitet - Lofoten Sjøprodukter AS

Dokument nedlastbar til høyre

 • Stormen anno april 2014

  Stormen tar form

  Det er et drøyt halvår til åpningen av Stormen bibliotek- og litteraturhus. Her kan du se hvor langt byggearbeidet har kommet når påska 2014 står for døra.

 • Rådhuset sett fra Kongens gate.

  Må spare over 60 millioner

  Helse- og omsorgstjenesten i Bodø kommune står foran betydelige innsparinger i driften.

 • Hunstad bibliotek. Foto: Boye Eilertsen

  Biblioteket på Hunstad

  Biblioteket på Hunstad ble i desember vedtatt stengt fra og med sommeren 2014, men pga sykdom må vi allerede nå stenge filialen.

Stormen åpner om:

210 dager, 7 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

762 dager, 10 timer
20. mai 2016