75 55 50 00

Offentlig innsyn - Korten

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

KURS I MESTRING AV SOSIAL ANGST

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Villa Vekst, tilbyr innbyggerne i Bodø kommune kurs i mestring av sosial angst.

Forslag til nye adressenavn fra Bodø kommune, Vei – og stedsnavnutvalget

Beboere/oppsittere er tilskrevet, tildelt veinummer og husnummer, og gitt mulighet til å foreslå adressenavn.

Oppstart av navnesak

Kartverket har bedt Bodø kommune kunngjøre oppstart av navnesak, 8/2016, for bruk 219/2 i Bodø kommune. Saken gjelder endring av bruksnavnet Nygård til Vesterli.

OFFENTLIG HØRING - Strategisk Næringsplan 2017 – 2021

Bodø bystyre gjorde i møte 08.september 2016 , PS 16/145, disse vedtak.

Ledige stillinger

Entrepenør-info