Formål

Seniornettverket Bodø kommune ble stiftet 3. november 2011.

Seniornettverkets formål er å samle aldersgruppen 60+ for å ivareta felles økonomiske, helse- og velferdsmessige interesser, samt kulturelle interesser. 

Medlemmer

Medlemmene er i aldersgruppa 60+ og som er ansatt i Bodø kommune eller er pensjonist etter jobbinnsats i Bodø kommune og tidligere Skjerstad kommune. Ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer kan også være medlemmer.

Mange synes at det er trivelig å treffe tidligere kolleger, og å være med på ulike aktiviteter sammen etter at det formelle yrkeslivet er over.

Aktiviteter

Seniornettverket tilbyr ulike aktiviteter for medlemmene: 

  • Onsdagskaffen på Gidsken kafé hver onsdag fra klokka 12.00
  • Inntil 4 medlemsmøter fordelt på vår og høst
  • Målet er at det på alle medlemsmøter tilbys et relevant tema, en god kopp kaffe m/tilbehør, samt en god prat med tidligere kolleger
  • Øvrige aktiviteter som reiser, turer, julebord m. m. foreslås fortløpende
  • Når det er mulig vil Seniornettverket sponse noe av kostnadene på aktivitetene som tilbys

Økonomi

Seniornettverket Bodø kommune er en organisasjon som baserer økonominen på medlemskontingent, tilskudd fra Bodø kommunale pensjonskasse og fra Bodø kommune som tidligere arbeidsgiver til medlemmene. 

For tiden er medlemskontingenten satt til kroner 200,- pr. år.